|PTC Image Video

פרק מתוך דידי הדרקונית צהוב

PTC Image Video

צפייה בשיעור של פולי כלבת הקולי

דידי הדרקונית ופולי כלבת הקולי היא סדרת תוכניות לימוד ל-4 שנים של לימוד אנגלית. הסדרה מיועדת לילדים בגיל הגן, כולל גן חובה. הילדים זוכים למגוון הזדמנויות של למידה, הבעה עצמית וגילוי עצמי באמצעות תכנים מגוונים הכוללים סיפורים, דרמה, מוזיקה, משחקים ופעילויות משותפות עם חבריהם לקבוצה. המתודולוגיה ההתפתחותית המתאימה מבוססת על מחקרים ועל שיטות פדגוגיות מוכחות.

פולי ודידי הן תוכניות לימוד מצוינות לגני הילדים

4 שנים של לימוד אנגלית