|PTC Image Video

פרק מתוך דידי הדרקונית צהוב

PTC Image Video

צפייה בשיעור של פולי כלבת הקולי


הורדות

הדפים האלה מיועדים להורים שילדיהם לומדים אנגלית עם פולי כלבת הקולי. הדפים כוללים את התמלילים המאוירים של החומרים המופיעים בתקליטור ובחוברת העבודה שהילדים משתמשים בה בשיעורים. הדפים יספקו לכם סקירה מדויקת של החומרים שילדכם לומד בשיעורי פולי כלבת הקולי.

חוברת השירים וחוברת העבודה/צביעה של פולי כלבת הקולי משמשות את הילדים לבילוי איכותי מותאם-גיל, המיועד לבסס את תכני השפה האנגלית שהם למדו במהלך השיעורים בגן.