|PTC Image Video

פרק מתוך דידי הדרקונית צהוב

PTC Image Video

צפייה בשיעור של פולי כלבת הקולי


פולי כלבת הקולי: מיועד לילדים בגיל הגן, כולל גן חובה

תוכנית הלימוד פולי כלבת הקולי מהווה היכרות ראשונית, מוזיקלית ומהנה, עם השפה האנגלית. הילדים נחשפים לסגנונות מוזיקליים רבים ומגוונים – קנונים, ראפ, ג'אז ועוד. לכל שיר פיתחנו סדרת תנועות מתאימה, במטרה להקל על הילדים להבין את השיר וכדי שיוכלו ליהנות ממנו בכל פעם שהם שרים אותו.

לימוד אנגלית באמצעות מוזיקה ושירים